No NIDN Nama Jabatan Akademik Detail
1 Dr Budiman Purba, M. AP
2 dr. Elisabeth Hasudungan Putri Sulung, Sp.OG
3 dr. Farah Diba, M.Kes
4 dr. John Baker Liem, M.K.M
5 Drs. Parlaungan Hasibuan
6 dr., Rilie Ritonga, S.Ked., Sp.OG Lektor
7 0118097901 Ns. Sundria Liana Ritonga, , SS,S.Kep,M.Pd,MN Asisten Ahli
8 dr. Yanda Ardanta, M.Kes
9 Abdul Malik Ritonga, SH
10 0114049401 Ainil Fithri Pulungan, S.Farm., M.Si
11 0124118502 Alex Rikki, S.Kom, M.Kom Lektor
12 0104088601 Ali Sabela Hasibuan, S.Kep, Ns., M.Kep
13 0101109301 Angelia Putriana, S.I.Kom, M.I.Kom
14 Annisa Lestari, S. Pd., MM. Par
15 Ari Juli Murwanti, S.E., MM. Par
16 0117108901 Ary Syahputra Wiguna, S.Kom., M.Kom Asisten Ahli
17 0126117401 Aureliya Hutagaol, S.Kep, Ns., MPH Lektor
18 0118086602 Bernita Silalahi, S.Pd, S.Kep., M.Kes Lektor
19 0111087804 Christina Magdalena T. Bolon, S.Kep.Ns., M.Kes Lektor
20 Christine Handayani Siburian, S.Kep, Ns, M.Kep